Wycieczka klas czwartych do Krakowa

12 września 2017 |

W dniach 7-8 czerwca 2017r. klasy czwarte uczestniczyły w wycieczce do Krakowa na Zjazd Szkół Jadwiżańskich.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie ruin XIV-wiecznego zamku w Chęcinach. Po przyjeździe do Krakowa najpierw zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu. Widzieliśmy insygnia         i nagrobek św. Królowej Jadwigi oraz czarny krucyfiks, przy którym modliła się nasza Patronka. Mieliśmy również okazję obejrzeć z bliska dzwon Zygmunta. Po trudach zwiedzania czekał nas zasłużony odpoczynek w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Następnego dnia, po przyjeździe do Krakowa, udaliśmy się w uroczystym pochodzie z delegacjami szkół noszących imię św. Królowej Jadwigi na Wawel. Tam wspólnie uczestniczyliśmy we  Mszy św.

Po posiłku w plenerze udaliśmy się na zwiedzanie Krakowa. Obejrzeliśmy Rynek Starego Miasta, Sukiennice, ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim, słynne „okno papieskie” i wiele innych interesujących miejsc. Byliśmy również z wizytą u smoka wawelskiego.

Podczas wycieczki cieszyliśmy się także z sukcesów Martyny Gomółki, uczennicy klasy 6b.

8 czerwca nasza starsza koleżanka odebrała w Krakowie perełkę św. Królowej Jadwigi, przyznaną jej przez australijską fundację The Queen Jadwiga Foundation za wybitne osiągnięcia i propagowanie kultu naszej świętej Patronki.

Joanna Borowicz

Joanna Czarnacka

Grzegorz Ignatowicz