Sukces Oli Król

22 czerwca 2024 |


Z radością informujemy, że uczennica klasy VII b Aleksandra Król otrzymała I nagrodę w Wojewódzkim Konkursie „Jesteśmy razem i blisko siebie – moja opowieść” organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Lubelskiego oraz Dyrektora Biura Terenowego Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Przedmiotem konkursu było nagranie słuchowiska, opowiadającego o relacjach uczniów z osobami różnej narodowości. Cieszymy się, że przygotowana przez Olę praca została tak wysoko oceniona przez Komisję Konkursową i życzymy kolejnych sukcesów.

Zdjęcie zaczerpnięte ze strony: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/konkurs-jestesmy-razem-i-blisko-siebie-- moja-opowiesc-rozstrzygniety [dostęp dnia 18.VI.2024].
Zdjęcie zaczerpnięte ze strony: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/konkurs-jestesmy-razem-i-blisko-siebie–
moja-opowiesc-rozstrzygniety [dostęp dnia 18.VI.2024].