Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2023 |

Dni 2 i 3 listopada są wolne od zajęć dydaktycznych.
Zgodnie z harmonogramem dni dodatkowo wolnych od zajęć obowiązującym w roku szkolnym 2023/24 dni: 2.11 oraz 3.11 (czwartek, piątek) są wolne od zajęć dydaktycznych w SP2 Parczew. W tych dniach nie jest organizowane dowożenie uczniów natomiast odbywają się zajęcia opiekuńcze w ramach dyżuru świetlicowego od godz. 7.00 – 15.00. Dożywianie odbywa się we własnym zakresie.