IV Międzyszkolny Integracyjny Przegląd Piosenki Dziecięcej

02 czerwca 2023 |

Dnia 30 maja w naszej szkole odbył się IV Międzyszkolny Integracyjny Przegląd Piosenki Dziecięcej. W przeglądzie wzięło udział 19 uczniów ze szkół powiatu parczewskiego z przygotowanym pod okiem opiekunów repertuarem dziecięcym. Celem przeglądu było wyzwalanie u dzieci radości śpiewania, stworzenie uczniom o predyspozycjach muzycznych możliwości do zaprezentowania swojego talentu wokalnego przed szerszą publicznością oraz integracja uczniów pochodzących z różnych placówek.

Po zakończonym przeglądzie uczestnicy wraz z opiekunami skosztowali przygotowany przez organizatorów poczęstunek. Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i drobny upominek, zaś na ręce opiekunów przekazane zostało podziękowanie za przygotowanie uczestników do występu. Pomiędzy degustacją odbyły się zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który dostarczył nam wszystkim niezapomnianych wrażeń i wiele radości.