Programy prozdrowotne realizowane w naszej szkole

17 listopada 2022 |

Program Znamię? Znam je? to program edukacyjny realizowany od 2019 roku dzięki współpracy Fundacji Gwiazda Nadziei i organów Inspekcji Sanitarnej.

Program ten skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyższych klas szkół podstawowych a jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki czerniaka. 

Program ma za zadanie:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników podnoszących ryzyko powstawania czerniaka,
 • zapoznanie z zasadami profilaktyki czerniaka,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania czerniaka,
 • budowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.

ProgramPodstępne WZW to program edukacyjny, który realizowany jest od 2019 roku dzięki współpracy Fundacji Gwiazda Nadziei i organów Inspekcji Sanitarnej.

Program ten skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych, a jego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV. 

Program ma za zadanie:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HBV i HCV, 
 • zapoznanie z zasadami profilaktyki zakażeń wirusem HBV i HCV,
 • pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych.

Program Wybierz Życie – Pierwszy Krok został opracowany w 2008 roku w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w promocji zdrowia i programach profilaktycznych.

Program ten poświęcony jest profilaktyce zakażeń HPV oraz raka szyjki macicy. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyższych klas szkół podstawowych. 

Program ma na celu: 

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży a także ich rodziców i opiekunów,
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie czynników zwiększających ryzyko raka,
 • motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku,
 • zachęcanie młodych kobiet do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

Nauczyciele realizujący powyższe programy: Emilia Furman, Kamila Siarkowska, Anna Golecka, Katarzyna Gomółka, Beata Lipińska