Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII

23 października 2020 |

Drodzy Rodzice i Uczniowie

  1. Zgodnie z zaleceniami od 26 października 2020 do 8 listopada 2020 zawieszamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie klas 0 – III uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym. Dla tych uczniów nadal funkcjonuje świetlica szkolna oraz będą przygotowywane obiady.

Zdalne nauczanie w klasach IV – VIII prowadzone będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

  1. Do prowadzenia zdalnego nauczania będziemy wykorzystywać:
  • przede wszystkim platformę Microsoft Teams. Uczniowie otrzymali loginy i hasła do tej platformy.
  • dziennik elektroniczny,
  1. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku elektronicznym.
  2. Zdalna praca uczniów będzie podlegała ocenie.
  3. Problemy i zapytania związane ze zdalnym nauczaniem proszę kierować do wychowawców poprzez dziennik elektroniczny lub dyrektora szkoły (tel. 83 355 12 41).