REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ALBUM „WARZYWA I OWOCE JEMY – ZDROWO ŻYJEMY”

29 kwietnia 2020 |

1. Cele konkursu:

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności,

– Rozwijanie zdolności plastycznych.

– Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,

– Budzenie zainteresowania własnym zdrowiem

– Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

2. Organizator: Wychowawca świetlicy szkolnejTeresa Rymkiewicz.

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony dla dzieci klas I – III i IV – VII . Uczestnicy wykonują album samodzielnie

4. Temat prac: Album „ Warzywa i owoce jemy – zdrowo żyjemy”

4. Technika wykonania prac:

– techniki płaskie

– format prac: A4

– łączenie różnych technik plastycznych

5. Kryteria oceny:

– jakość artystyczna wykonanej pracy

– oryginalność, pomysłowość

– ogólne wrażenie artystyczne

– materiały i technika wykonania,

– zgodność z tematem.

6. Termin składania prac:

Prace można będzie złożyć po powrocie do szkoły w świetlicy szkolnej. Jeśli ktoś będzie miał pytania lub będzie chciał pokazać pracę w trakcie jej wykonywania proszę zrobić zdjęcie i przesłać na e-mail teresa6308interia@.pl. Każdą pracę należy podpisać- imię i nazwisko, klasa

7. W konkursie zostaną przyznane nagrody

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po spotkaniu się w szkole .

8. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.