Informacja Egzamin ósmoklasisty

12 kwietnia 2019 |

Dyrektor szkoły informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem.

  1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język angielski – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Jednocześnie prosimy aby uczniowie zgłaszali się na egzamin z każdego przedmiotu o godz. 8:30.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu legitymację szkolną, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.