OGŁOSZENIE

07 kwietnia 2019 |

Szanowni Rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie

Z przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole wynika, że 92% pracowników szkoły opowiedziało się za udziałem w czynnym strajku, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze wyniki referendum Dyrekcja Szkoły informuje, iż od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania:

  • nie odbędą się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych,
  • wstrzymane zostają posiłki szkolne, a pobrane opłaty zostaną zaksięgowane na poczet przyszłych posiłków.

Przypominamy, iż egzamin ósmoklasisty przypadający w dniach 15 – 17. 04.2019 r. jest terminem ustalonym w szkole jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W zależności od możliwości, którymi dysponuje szkoła będziemy się starać zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom w ramach prowadzonej świetlicy.

Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły sp2.parczew.com oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod nr 83 355 12 41.

Informacja-dla-rodziców-o-przysługującym-prawie-do-sprawowania-opieki-nad-dzieckiem