Archiwum dnia 7 czerwca 2022

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej- rok szkolny 2021/2022

Każdy uczeń przygotowuje do zwrotu cały komplet podręczników (proszę zdjąć okładki, rozprostować zagięte strony itp.). W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika należy o tym fakcie powiadomić bibliotekarza. Podręczniki są zwracane klasami w wybranym dniu, na oznaczonej godzinie z nauczycielami przedmiotu lub wychowawcą , klasy przychodzą do biblioteki. ( Z wyjątkiem klas 6 – podręczniki zostaną […]