Wycieczka do Lublina

W dniu 31 października 2019 roku uczniowie klas VI i VIII z wychowawczyniami p. Agnieszką Kijewską i p. Magdaleną Oleksiewicz wybrali się na wycieczkę do Lublina.

Pierwszym punktem wycieczki były warsztaty matematyczne 3D organizowane na Wydziale Matematyki UMCS pod okiem Pana doktora Piotra Oleszczuka. Mieliśmy możliwość obsługi programów i sprzętu służącego do projektowania grafiki 3D. Pan Piotr zaprezentował nam obsługę drukarki oraz pokazał jakie przedmioty można wydrukować. Niewątpliwie największą atrakcją okazała się projekcja filmów 3D.

Po takich wrażeniach zgłodnieliśmy. Udaliśmy się do restauracji w iście amerykańskim stylu, czyli Red Rock City. Raczyliśmy się burgerami oraz kanapkami. Po tak obfitym posiłku, pełni sił udaliśmy się do Muzeum Zoologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Była to niezwykła lekcja biologii przeprowadzona przez Pana doktora Jacka Chobotowa. Mogliśmy z bliska przyjrzeć się nie tylko zwierzętom występującym w naszych okolicach, ale również tym które w Polsce nie bytują.

Ostatnim przystankiem była Strefa Wysokich Lotów. Zorganizowana lekcja WF-u była energicznym zakończeniem naszego dnia.


OGŁOSZENIE

Dnia 05.11.2019 (wtorek)

w godz. 16.30 – 18.00 odbędą się  indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcami klas.

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie z rodzicami

P. Halina Turek odchodzi na emeryturę

Dnia 25 października 2019 r. pożegnaliśmy jedną z naszych nauczycielek, p. Halinę Turek, która odeszła na emeryturę. Łez wzruszenia nie dało się ukryć…

Podczas uroczystości pożegnanie nauczyciela rozpoczęła swoim przemówieniem pani dyrektor, Małgorzata Ciesielska. Podziękowała ona p. Halince za ciężką, długoletnią (36-letnią) pracę. Następnie podziękowania złożyli uczniowie i współpracownicy.   
W oczach wielu osób pojawiły się łzy wzruszenia. Tych nie była w stanie powstrzymać nawet sama bohaterka dnia, która skierowała do wszystkich słowa podziękowań.

Pani Halinie Turek życzymy przede wszystkim zdrowia, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów oraz zasłużonego odpoczynku.

Pamiątkowa fotografia przedszkolaków, uczniów i p. Halinki
p. Halina Turek z niektórymi uczniami klasy VII i VIII

„Rekonstrukto” pokaz historyczny

22 października 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie historycznym zaprezentowanym przez grupę „Rekonstrukto”.

Żywa lekcja historii przedstawiła  działania Polaków w czasie  kampanii wrześniowej  w 1939 roku w ramach upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Członkowie grupy zademonstrowali broń i umundurowanie Polaków walczących za ojczyznę.

Na zakończenie uczniowie obejrzeli  bogatą kolekcję replik broni używanych przez żołnierzy uczestniczących w walkach zbrojnych.

Pokaz był niezwykle interesująca wędrówką w tragiczną i krwawą, ale jakże chwalebną przeszłość naszej ojczyzny.


Otwieram oczy. Reaguję na przemoc

Dnia 21 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyła się konferencja pt. „Otwieram oczy. Reaguję na przemoc”.

W związku z tym spotkaniem był zorganizowany konkurs plastyczny, w którym brali udział uczniowie z naszej placówki, związany z tematyką przemocy.

Miło nam poinformować, że prace 2 uczniów z grupy „0” zostały nagrodzone:

  • Adam Kaliszyk
  • Dawid Niewiński


Gratulujemy!

Obraz może zawierać: 6 osób, w budynkuObraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją

Konferencja „Otwieram oczy. Reaguję na przemoc.”

Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zorganizował konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  skierowaną do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie pod hasłem:

„OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Konferencja odbyła się w dniu 21.10.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Parczewie w godzinach 10:00 – 14:00.

Konferencja jest jednym z działań lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC” prowadzonej w 2019 r. przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, wpisująca się
w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Parczew poprzez przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy,  podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej, podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy. W trakcie trwającej kampanii chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: „Jak właściwie zadziałać, aby zapobiec zjawisku przemocy w rodzinie”?

Konferencję rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która przywitała uczestników i prelegentów. Następnie głos zabrał Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki przedstawiając rolę Zespołu Interdyscyplinarnego i znaczenie działań podejmowanych przez członków Zespołu w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wagę współpracy wszystkich służb. W trakcie spotkania zaproszeni wykładowcy: adwokat, psycholog, przedstawiciel KPP Parczew, Kurator Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Prokurator – Prokuratury Rejonowej w Parczewie i psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie podkreślili wagę problemu przemocy w rodzinie oraz konieczność jej przeciwdziałania, wskazali uczestnikom możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy. Zwrócono szczególną uwagę na  zaniechania w podejmowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co powoduje przyzwolenie na przemoc. Przyzwolenie na przemoc ma negatywny wpływu na sytuację dzieci będących ofiarami przemocy, na ich  rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przekazano ulotki i informatory zawierające adresy instytucji zajmujących się zawodowo pomocą rodzinom i osobom doświadczającym przemocy.

W trakcie konferencji Burmistrz Parczewa wręczył uczniom nagrody za udział w Profilaktycznym Konkursie Plastycznym, w którym wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkola  z terenu Gminy Parczew.  Międzyprzedszkolny konkurs został zorganizowany przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Agnieszkę Trojanowską. W konkursie międzyprzedszkolnym wyłoniono I miejsce – Aleksander Kalinowski, II miejsce Alicja Wójcik, II miejsce – Urszula Skrzypek. Konkurs międzyszkolny i wystawa prac plastycznych, która została udostępniona w trakcie trwania konferencji zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Dorotę Matuszewską. Laureatami konkursu szkolnego zostali: Maja Rybak, Krystian Kozak, Natalia Maksymowicz, Maja Filipek. Wyróżnienia  zdobyli: Dawid Niewiński, Adam Kaliszyk, Karolina Rola, Iga Siłuch, Aleksandra Naumiuk, Julia Kasprowicz.

Zamykając konferencję Przewodniczący Zespołu podziękował uczestnikom za zainteresowanie i zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.


Wystawa grzybów

W dniu 18.10.2019 r. przedszkolaki i dzieci z zerówki pojechały na wystawę świeżych eksponatów grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Parczewie.

Wycieczka była bardzo pouczająca. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć prawdziwe okazy grzybów i dowiedzieć się, które z nich są jadalne i niejadalne.

Dziękujemy za ciekawą prezentację pani Justynie Dominik.


75 rocznica deportacji na Syberię

Dnia 19 października w Chmielowie obchodzona była 75 rocznica deportacji mieszkańców gminy Dębowa Kłoda na Syberię. W uroczystości tej brały udział władze gminy, przedstawiciele powiatu parczewskiego, przedstawiciele Rady Gminy Dębowa Kłoda, rodziny Sybiraków. Uczestniczyły też poczty sztandarowe ze szkół, również z naszej placówki.

Pod opieką p. Zofii Wac-Klajdy oraz p. Agnieszki Kijewskiej nasza szkołę reprezentowały: Karolina Abramowicz, Weronika Kondraciuk, Gabriela Grenda z kl. VII, Aleksandra Borychowska, Stanisław Waszczuk i Maciej Klajda z kl. VIII, Tomasz Żelazko z kl. VI oraz Weronika Kozak z kl. V.

Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stoją i na zewnątrz


Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stoją i na zewnątrz
Obraz może zawierać: 2 osoby, drzewo, buty, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i w budynku
Obraz może zawierać: 9 osób, ludzie stoją, drzewo i na zewnątrz

Dzień Edukacji Narodowej

Znalezione obrazy dla zapytania wiersz na dzień nauczyciela

Dnia 15 października w naszej placówce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana pod kierunkiem p. Magdaleny Oleksiewicz, w której można było zobaczyć jak wyglądało nauczanie 100 lat temu, w latach 70, 80, 90-tych i współcześnie.

Uroczystości z okazji DEN były okazją do wspomnień, gdyż 100 lat temu powstała szkoła w Przewłoce.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich zgromadzonych: pana Pawła Kędrackiego – Burmistrza Parczewa, panią prezes ZNP w Parczewie – p. Wiesławę Tazbir, panią dyrektor Małgorzatę Ciesielską, nauczycieli, emerytów, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów.

Przy okazji święta, pani dyrektor złożyła życzenia swoim pracownikom, a nagrody wręczyła dzień wcześniej. Do życzeń dołączył się także pan burmistrz i wręczył nagrody burmistrza p. dyrektor Małgorzacie Ciesielskiej oraz p. Magdalenie Oleksiewicz.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła także pani Monika Włoszek przewodnicząca Rady Rodziców. Każdy z pracowników otrzymał słodki upominek od Rady Rodziców.


Tenis stołowy indywidualnie

Szczebel zawodów: Powiatowe

Termin: 15.10.2019r.

Miejsce: sala przy Szkole Podstawowej w Podedwórzu

Z naszej szkoły w tych zawodach brało udział 11 osób z kl. III, VI i VIII

Wyniki:

  • Dominik Domański wywalczył II miejsce i awansował do dalszych rozgrywek, natomiast pozostali zawodnicy (Gabriela Hordejuk, Ewelina Bartosiewicz, Eryk Izdebski, Dominik Włoszek) zajęli miejsca V, VI i VII
  • Maciej Klajda zajął I miejsce, Bartłomiej Matejuk – II miejsce i wywalczyli awans, natomiast Kacper Lotek zajął V miejsce
  • Anna Aleksandrowicz zajęła II miejsce, Karolina Hordejuk – III miejsce, mają awans, natomiast Aleksandra Borychowska zajęła dalsze miejsce

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach!

Wszyscy uczestnicy zawodów
Bartłomiej Matejuk odbiera medal i gratulacje