Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca – p. Marta Olszewska

Zastępca przewodniczącego – p. Jolanta Lisiecka

Skarbnik -p.Monika Kurowska

Sekretarz – p. Justyna Lewandowska

Członkowie:

p. Aneta Olszak

p. Danuta Kalińska

p. Barbara Nadratowska

p. Piotr Czarnacki

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł płatna do 30.11.2016 r.