Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – p. Monika Włoszek

Zastępca przewodniczącego – p. Agata Niewińska

Skarbnik – p. Maria Kozak

Sekretarz – p. Justyna Lewandowska

Członkowie:

p. Ewelina Iwanejko

p. Anna Krawczyk

p. Ewelina Markowska

p. Teresa Kaliszyk

p.Danuta Kalińska

p. Monika Kurowska

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł płatna do 30.11.2019 r. w sekretariacie placówki