Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – p. Monika Włoszek

Zastępca przewodniczącego – p. Danuta Kalińska

Skarbnik – p. Maja Izdebska

Sekretarz – p. Teresa Kaliszyk

Członkowie:

p. Izabela Duda

p. Ewelina Markowska

p. Maria Kozak

p. Monika Kurowska

p. Ewa Chmielewska – Lotek

p. Jolanta Lisiecka

Składka na Radę Rodziców wynosi 45 zł płatna do 30.11.2018 r.