Rada Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

dyrektor placówki -  mgr Iwona Rojewska

nauczyciele wychowania przedszkolnego

                                                               mgr Katarzyna Krasucka

                                                               mgr Joanna Kopińska (w zastępstwie za p.     Milenę Dorosz)

                                                               mgr Renata Kamińska (obecnie w zastępstwie za p. mgr Ewę Dąbrowską)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bogumiła Rola

mgr Wanda Korneszczuk

mgr Milena Dorosz (w zastępstwie za p. Zofię Wac- Klajdę)

 

nauczyciele klas IV-V

mgr Agnieszka Puła – język polski, historia, biblioteka

mgr Małgorzata Ciesielska – matematyka, informatyka, technika

mgr Magdalena Oleksiewicz – język angielski

mgr Halina Turek – przyroda, plastyka, wdż

mgr Kazimiera Kuflowska – religia

mgr Adam Krzewski – wychowanie fizyczne, muzyka