Życzenia Wielkanocne

18 kwietnia 2019 |
Życzy dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy
Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce