OGŁOSZENIE

25 kwietnia 2019 |

29 i 30.04 (poniedziałek, wtorek)

oraz 02.05.2019 (czwartek)

dni wolne od zajęć dydaktycznych