Informacje dla rodziców

Rada Rodziców:

Prezydium:

Przewodnicząca: p. Elżbieta Stelmaszczuk

Wiceprzewodnicząca:p. Nora Kosobucka-Paśnik

Sekretarz: p. Barbara Jaworska-Podleśna

Skarbnik: p.Marta Nafalska

Komisja Rewizyjna:

1.P. Maria Mikitiuk

2. P. Marta Szczygielska

3. P. Anna Misiejuk

Członkowie:

1. P. Zofia Iwanejko

2. P. Ewelina Korpysz

3. P. Agnieszka Dzyr

 

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy z różnych programów zgodnych z podstawą programową:

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr2 W PARCZEWIE

  1. Nasze przedszkole” ( MAC) Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wandy Żaby – Żabiński
  2. ” Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie” – program autorski Agnieszki Trojanowskiej
  3. „ Program Pracy Terapeutycznej” ( program autorski) Agaty Bartnickiej
  4. ” Kochamy dobrego Boga” – wprowadzenie w życie religijne – Program Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
  5. ” Ekologiczny Świat Przyrody ” ( program autorski ) Agaty Bartnickiej.
  6.  „Mówię ładnie „( program autorski ) p. Anny Grzeszczak
  7. ” Słyszę, rozumiem i mówię poprawnie ” – ( program autorski ) p. Anny Trubalskiej.
  8. ” Maszerują przedszkolaki ” – ( program autorski ) p. Małgorzaty Klej.

MISJA PRZEDSZKOLA

I . Właściwa organizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

II . Właściwy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III . Właściwe funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

IV . Właściwe zarządzanie przedszkolem.

 

Ramowy Rozkład Dnia:

1. W godzinach: 6.30 – 8.30

a.  Schodzenie się dzieci,

b. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym,

d. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

e.ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

f. przygotowanie do śniadania.

2. W godzinach: 8.30 – 12.00

a. śniadanie,

b. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

c. zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań,

d. zabawy ruchowe z prawidłami,

e. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem,

f. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

g. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

h. zajęcia dodatkowe,

i. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

3. W godzinach: 12.00 – 14.00

a. Obiad

b.profilaktyka stomatologiczna,

c. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

d. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

e. zabawy uspokajające i relaksujące,

f. spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań,

g. zajęcia dodatkowe,

h. przygotowanie do podwieczorku

W oddziale I, II i III po obiedzie dzieci leżakują

4. W godzinach 14.00 -16.30

a.podwieczorek,

b. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

c. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

d. zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci.

 

Harmonogram zajęć w przedszkolu:

 

Zajęcia umuzykalniające:

Prowadzące: nauczycielki oddziałów

Zajęcia rytmiczne: p.Artur Bójko

Środa:

Odział I  : 9.00- 9.30

Oddział II: 9.30-10.00

Oddział III: 10.00- 10.30

Oddział IV: 10.30-11.15

Oddział V: 11.15- 12.00

Gimnastyka korekcyjna

Prowadząca: Małgorzata Klej

Poniedziałek: 12:30-13:00- oddział V, 13:00 – 13:30 – oddział IV

Wtorek:10:00- 10:30- oddział I,II,III,  10:30-11:00- oddział IV

Czwartek: 10:00-10:30- oddział V, 10:30 – 11:00- oddział I,II,III

Zajęcia logopedyczne

Prowadząca: Anna Grzeszczak i Anna Trubalska

Grupa I      13.30- 11.00 poniedziałek, środa

Grupa II    11.00 – 11.30 poniedziałek, środa

Grupa III   11.30- 12.00  poniedziałek, czwartek

Grupa  IV   10.00-10.30 wtorek, 12.30-13.00 czwartek

 

Język angielski

Prowadząca: Kinga Koperczuk

Oddział I        9.30-9.45 wtorek, środa

Oddział II       11.00- 11.15  wtorek, środa

Oddział III     10.45-11.00 wtorek, środa 

Oddział IV      9.45-10.15 wtorek, środa

Oddział V        10.15-10.45 ,wtorek, środa 

Religia

Prowadzący:ks.Norbert Taratycki

Oddział IV: 13.00- 13.30 środa, 13.00-13.30 piątek

Oddział V:  13.30 – 14.00 środa, 13.30 -14.00 piatek

 

Zajęcia terapeutyczne

Prowadząca: Agata Bartnicka

Grupa I : 12.30-13.30 wtorek

Taniec Nowoczesny

Prowadząca: Tetiana Nazarova

Oddział II : 10.30-10.45 poniedziałek

Oddział III : 10.45-11.00 poniedziałek

Oddział IV :  11.00-11.30 poniedziałek

Oddział V  :   11.30-12.00 poniedziałek 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

wrzesień 2019    gr. V Katarzyna Lewandowska
październik 2019    gr. IV Justyna Harmacińska
listopad 2019     gr. III Ewa Przystupa
grudzień 2019     gr. IV Justyna Harmacińska
styczeń 2020    gr. II Anna Trubalska
luty 2020    gr. V Iwona Śledzińska
marzec 2020    gr. I Anna Grzeszczak
kwiecień 2020   gr. III  Agata Bartnicka               
maj 2020   gr. V Marzena Dąbrowska

 

 

Wycieczki tematyczne 2019/2020

 

 

1.Okolice skrzyżowań- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – wrzesień2019

2. Wycieczki po najbliższej okolicy:

– poznawanie miejsc pamięci narodowej

– poznawanie miejsc zielonych,

– poznawanie zabytków naszego miasta,

– poznawanie miejsc sportu i rekreacji.

cały rok szkolny

3.Biblioteka Miejska- cały rok szkolny

4. Przychodnia Lekarska- cały rok szkolny

5. Straż Pożarna – maj 

6. Przychodnia Weterynaryjna – cały rok szkolny

7. Posterunek Policji – cały rok szkolny

8. Szkoła Podstawowa nr 1- maj- czerwiec

9. Optyk – cały rok szkolny

10. Stadion i siłownia- cały rok szkolny

11. Poradnia stomatologiczna- cały rok szkolny

 

 


 

 

 

_________________________