Informacje dla rodziców

Rada Rodziców:

Prezydium:

Przewodnicząca: p.Monika Waniowska

Wiceprzewodnicząca:p. Anna Czarnacka

Sekretarz: p. Anna Garbala

Skarbnik: p.Magdalena Matejczuk

Komisja Rewizyjna:

1.P. Kamila Kaczorowska

2. P. Sylwia Danielkiewicz

3. P.Klaudia Wąsowska

Członkowie:

1. P. Izabela Wołodko

2. P. Zofia Iwanejko

3. P. Aneta Kostrzewska

4.P. Jarosław Walczyna

 

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy z różnych programów zgodnych z podstawą programową:

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr2 W PARCZEWIE

  1. Nasze przedszkole” ( MAC) Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabiński
  2. Program logopedyczny „ Mówię ładnie” ( program autorski) Anny Grzeszczak
  3. Gimnastyka korekcyjna płaskostopia ( program autorski) Anny Romaniuk
  4. Program Pracy Terapeutycznej” ( program autorski) Agaty Bartnickiej

MISJA PRZEDSZKOLA

I . Właściwa organizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

II . Właściwy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III . Właściwe funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

IV . Właściwe zarządzanie przedszkolem.

 

Ramowy Rozkład Dnia:

1. W godzinach: 6.30 – 8.30

a.  Schodzenie się dzieci,

b. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym,

d. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

e.ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

f. przygotowanie do śniadania.

2. W godzinach: 8.30 – 12.00

a. śniadanie,

b. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

c. zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań,

d. zabawy ruchowe z prawidłami,

e. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem,

f. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

g. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

h. zajęcia dodatkowe,

i. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

3. W godzinach: 12.00 – 14.00

a. Obiad

b.profilaktyka stomatologiczna,

c. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

d. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

e. zabawy uspokajające i relaksujące,

f. spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań,

g. zajęcia dodatkowe,

h. przygotowanie do podwieczorku

W oddziale I, II i III po obiedzie dzieci leżakują

4. W godzinach 14.00 -16.30

a.podwieczorek,

b. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

c. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

d. zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci.

 

Harmonogram zajęć w przedszkolu:

 

Zajęcia umuzykalniające:

Prowadzące: nauczycielki oddziałów

Akompaniament: Artur Bójko

Poniedziałek:

Odział I  : 9.40- 10.10

Oddział II: 10.00-10.30

Oddział III: 10.30- 11.00

Oddział IV: 11.00-11.30

Oddział V: 9.00- 9.40

Gimnastyka korekcyjna

Prowadząca: Anna Romaniuk

Poniedziałek: 12:30-13:00- oddz. V, 13:00 – 13:30 – oddz. IV

Wtorek:10:00- 10:30 – odz.I,II,III,  10:30-11:00- odz.IV

Czwartek: 10:00-10:30- oddz.V, 10:30 – 11:00- oddz.I,II,III

Zajęcia logopedyczne

Prowadząca: Anna Kopiś

 

prowadząca: Anna Grzeszczak

Grupa I      10.30- 11.00 poniedziałek

Grupa II    11.00 – 11.30 poniedziałek, środa

Grupa III   11.30- 12.00  poniedziałek, czwartek

Grupa  IV   10.00-10.30 wtorek, 12.30-13.00 czwartek

 

Język angielski

Prowadząca: Kinga Koperczuk

Oddział I        9.45-10.00 czwartek, piątek

Oddział II       10.00- 10.15 czwartek, piątek 

Oddział III     10.15-10.30 czwartek,  piątek 

Oddział IV      10.30-11.00 czwartek , piątek 

Oddział V        11.00-11.30 ,czwartek ,piątek 

Religia

Prowadzący:ks.Norbert Taratycki

Oddział IV: 13.00- 13.30 środa, 13.00-13.30 piątek

Oddział V:  13.30 – 14.00 środa, 13.30 -14.00 piatek

 

Zajęcia terapeutyczne

Prowadząca: Maria Cupryn

Grupa I : 12.30-13.30 wtorek

Taniec Nowoczesny

Prowadząca:

Oddział III : 9.00-9.30 poniedziałek

Oddział IV :  9.30-10.00 poniedziałek

Oddział V  :   10.00-10.30 poniedziałek 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

wrzesień 2017    gr. IV Ewa Przystupa
październik 2017    gr. III Katarzyna Lewandowska
listopad 2017     gr. II  Maria Cupryn
grudzień 2017     gr. IV Justyna Harmacińska
styczeń 2017    gr. II Anna Romaniuk
luty 2017    gr. V Anna Kopiś
marzec 2017    gr. I Anna Grzeszczak
kwiecień 2017   gr. III  Agata Bartnicka               
maj 2017   gr. V Joanna Kopińska

 

 

Wycieczki tematyczne 2018/2019

 

 

1.Okolice skrzyżowań- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – wrzesień2016

2. Wycieczki po najbliższej okolicy:

– poznawanie miejsc pamięci narodowej

– poznawanie miejsc zielonych,

– poznawanie zabytków naszego miasta,

– poznawanie miejsc sportu i rekreacji.

cały rok szkolny

3.Biblioteka Miejska- cały rok szkolny

4. Przychodnia Lekarska- cały rok szkolny

5. Straż Pożarna – maj 

6. Przychodnia Weterynaryjna – cały rok szkolny

7. Posterunek Policji – cały rok szkolny

8. Szkoła Podstawowa nr 1- maj- czerwiec

9. Optyk – cały rok szkolny

10. Stadion i siłownia- cały rok szkolny

11. Poradnia stomatologiczna- cały rok szkolny

 

 


 

 

 

_________________________