Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Informacje dla rodziców

 

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy z różnych programów zgodnych z podstawą programową:

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr2 W PARCZEWIE

  1. „Program wychowania przedszkolnego” ( MAC Edukacja) Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wandy Żaby – Żabińskiej
  2. „Wesoły świat” program autorski Agaty  Bartnickiej
  3. „Terapia przez zabawę” program autorski Agaty Bartnickiej
  4. ” Kochamy dobrego Boga” – wprowadzenie w życie religijne – Program Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
  5. ” Słyszę, rozumiem i mówię poprawnie ” – ( program autorski ) p. Anny Trubalskiej.
  6. „Mówię ładnie „( program autorski ) p. Anny Grzeszczak
  7. ” Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie” – program autorski Justyna Harmacińska
  8. Innowacja pedagogiczna „Wesołe kodowanie” – autorstwa Agaty Bartnickiej

MISJA PRZEDSZKOLA

I . Właściwa organizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

II . Właściwy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III . Właściwe funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

IV . Właściwe zarządzanie przedszkolem.

 

Ramowy Rozkład Dnia:

1. W godzinach: 6.30 – 8.30

a.  Schodzenie się dzieci,

b. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym,

d. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

e.ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

f. przygotowanie do śniadania.

2. W godzinach: 8.30 – 12.00

a. śniadanie,

b. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

c. zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań,

d. zabawy ruchowe z prawidłami,

e. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem,

f. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

g. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

h. zajęcia dodatkowe,

i. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

3. W godzinach: 12.00 – 14.00

a. Obiad

b.profilaktyka stomatologiczna,

c. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

d. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

e. zabawy uspokajające i relaksujące,

f. spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań,

g. zajęcia dodatkowe,

h. przygotowanie do podwieczorku

W oddziale I, II i III po obiedzie dzieci leżakują

4. W godzinach 14.00 -16.30

a.podwieczorek,

b. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

c. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

d. zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci.

 

Harmonogram zajęć w przedszkolu:

 

Zajęcia umuzykalniające:

Prowadzące: nauczycielki oddziałów

Zajęcia rytmiczne: p. Artur Bójko

Środa:

Odział I  : 9.00- 9.30

Oddział II: 9.30-10.00

Oddział III: 10.00- 10.30

Oddział IV: 10.30-11.15

Oddział V: 11.15- 12.00

Gimnastyka korekcyjna

Prowadząca: Anna Romaniuk

Wtorek: 10:30- 11:00 – oddział II,  11:00-11:30- oddział III

Środa: 11:00-11:30- oddział V, 11:30 – 12:00- oddział IV

Zajęcia logopedyczne

Prowadząca: Anna Grzeszczak

Grupa I      12.30- 12.55 poniedziałek, 13.00- 13.25 środa – oddział V

Grupa II    13.00 – 13.20 poniedziałek, 13.25- 13.45 środa – oddział V

Prowadząca: Anna Trubalska

Grupa I   11.05- 11.25 środa, 9.35- 10.00 piątek – oddział III

Grupa II   11.30- 11.50 środa, 10.05- 10.25 piątek – oddział III

Grupa III  11.15- 11.30 wtorek, 12.30- 12.45 czwartek, 10.30- 10.45 piątek – oddział III

Prowadząca: Anna Kopiś

Grupa I   10.40- 11.00  poniedziałek,  12.30-12.55 wtorek – oddział II

Grupa  II   11.05-11.25 poniedziałek, 13.00-13.25 wtorek – oddział IV

Grupa III  11.30-11.50 poniedziałek, 13.30-13.55 wtorek – oddział IV

Język angielski

Prowadząca: Kinga Koperczuk

Oddział I        10.30-10.45 poniedziałek, czwartek 

Oddział II       10.15- 10.30  poniedziałek, czwartek 

Oddział III     10.00-10.15 poniedziałek, czwartek 

Oddział IV      9.30-10.00 poniedziałek, czwartek 

Oddział V        9.00-9.30 poniedziałek, czwartek

Religia

Prowadzący: ks. Norbert Taratycki

Oddział IV: 13.35- 14.05 środa, 13.35-14.05 piątek

Oddział V:  13.00 – 13.30 środa, 13.00 -13.30 piątek

Zajęcia terapeutyczne

Prowadząca: Agata Bartnicka

Grupa I : 10.15-10.30 wtorek, 12.30- 12.45 środa, 10.45- 11.00 czwartek

Grupa II : 13.00- 13.25 poniedziałek, 11.05- 11.25 czwartek

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Prowadząca: Agata Bartnicka

Grupa I : 12.50- 13.15 środa, 12.30- 12.50 piątek

Grupa II : 13.20- 13.45 środa, 13.00- 13.20 piątek

Zajęcia rewalidacyjne

Prowadząca: Anna Grzeszczak

poniedziałek 11.35- 11.50,  12.30- 12.45

wtorek  10.30- 10.45, 10.50- 11.05

środa  12.25- 12.40, 12.45- 13.00

czwartek  10.25- 10.40, 10.45- 11-00

Prowadząca: Maria Cupryn

poniedziałek 10.30- 11.00

środa   10.30- 11.00

czwartek 12.30-  13.00

piątek  10.30- 11.00

Taniec Nowoczesny

Prowadząca: Marta Słomka

Oddział III : 9.00-9.30 poniedziałek

Oddział IV :  10.00-10.30 poniedziałek

Oddział V  :   9.30-10.00 poniedziałek

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 
październik 2020     gr. V Iwona Śledzińska
listopad 2020     gr. IV Anna Romaniuk
grudzień 2020     gr. III  Anna Kopiś
styczeń 2021    gr. III Anna Trubalska
luty 2021    gr. V Anna Grzeszczak
marzec 2021   gr. IV  Agata Bartnicka
kwiecień 2021   gr. I Justyna Harmacińska
maj 2021   gr. II Katarzyna Lewandowska

 

 

Wycieczki tematyczne 2020/2021

 

 

1.Okolice skrzyżowań- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – wrzesień 2020

2. Wycieczki po najbliższej okolicy:

– poznawanie miejsc pamięci narodowej

– poznawanie miejsc zielonych,

– poznawanie zabytków naszego miasta,

– poznawanie miejsc sportu i rekreacji.

cały rok szkolny

 

_________________________