Archiwum miesiąca sierpień 2021

Ogłoszenie

Rok przedszkolny rozpoczyna się 1  września 2021 r. ( środa ). Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8. 00 do przydzielonego oddziału według listy. W szatni wyznaczone są dla każdego dziecka indywidualna półki ze znaczkami, na obuwie i ubranie.  Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko muszą stosować się do ustalonych przez GIS zasad. Zachowanie  dystansu społecznego w […]