Wycieczka nad Jezioro Obradowskie

22 września 2019 |

W roku szkolnym 2019/20 w Nasztm Przedszkolu realizowany jest program ekologiczny ” Świat przyrody” dofinansowany z celowych środków budżetowych gminy Parczew przeznaczonych na ochronę środowiska.
W ramach realizacji programu 11 września, dzieci 5letnie oddziału IV i V wzięły udział w wycieczce autokarowej nad Jezioro Obradowskie. Miały okazję podziwiać piękno torfowiskowego rezerwatu przyrody. Leśnik oprowadzający dzieci po ścieżce edukacyjnej opowiedział o bogatym świecie flory, rzadkich objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt. Przemieszczając się drewnianą kładką przedszkolaki dotarły do pływającego pomostu skąd wyłaniał się przepiękny widok na ukryte wśród drzew Jezioro Obradowskie.