Archiwum dnia 1 grudnia 2016

Ogłoszenie

 Rodzice dzieci -3,4,5 -letnich mających wadę nóg ( płaskostopie, koślawość kolan, koślawość stóp ) proszeni są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ( od lekarza pediatry lub ortopedy) o rodzaju wady do nauczyciela w grupie do końca września.