Dzień Kobiet 08.03.2022

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych. W tym szczególnym dniu wszystkie kobietki otrzymały serdeczne życzenia i upominki. Radosna atmosfera panowała już od samego rana.

Chłopcy złożyli życzenia, tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „100 lat”, i wręczyli piękne laurki i niespodzianki. Ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach. Nie zabrakło tanecznej muzyki, w rytm której bawiły się zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.


Walentynki 2021/2022

Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości.
Dzięki dekoracjom w naszym przedszkolu my również poczuliśmy klimat tego święta.

Dzień upłynął w miłej, radosnej, pełnej uśmiechu atmosferze.


Ogłoszenie

W odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby, Lubelski Kurator Oświaty, w czwartek 3 marca 2022 r. o godz. 16.30 organizuje w formule on-line spotkanie z psychologami, adresowane do rodziców dzieci i młodzieży, w temacie „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?”.

Przewidziano wystąpienia:

1.    „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?” –  z p. Anna Radziwiłko – psycholog, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – przedstawi praktyczne wskazówki, kiedy i jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku oraz z młodzieżą na ten temat, co należy mówić, czego unikać;

 2.   „Jak przygotować dziecko na zmiany w domu/w szkole/ w klasie (w kontekście aktualnej sytuacji)?”  – p. dr Wiesław Poleszak – psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ośrodka Rozwoju Edukacji – specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych – przybliży sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży, reagowanie na zmiany, przedstawi wskazówki, jak pomóc odnaleźć się dziecku/ młodemu człowiekowi w nowej rzeczywistości.

Link do wideokonferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2MTkyNjktZGYzZC00ZjhhLWEzYTktMjIyNDJkMGZiYzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Łączę wyrazy szacunku

Teresa Misiuk

Lubelski Kurator Oświaty


O G Ł O S Z E N IE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w  Parczewie informuje, że od  dnia 01.03.2022r. do 31.03.2022r.  wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są:

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2022/2023.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

 Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego 

 1.  Język angielski już od 3 -latków –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 2.  Religia   –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 3. Zajęcia umuzykalniające z rytmiką   –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

4.  Gimnastyka korekcyjna     –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

5.  Taniec nowoczesny – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

6.  Zajęcia logopedyczne   -zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

7.  Zajęcia terapeutyczne   – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew 

\Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

              Zapraszamy na stronę  Internetową:

www.przedszkole -2.parczew.com

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz załączniki można pobrać na stronie BIP (pp2parczew.bip.lubelskie.pl) w zakładce:  Oficjalne dokumenty lub  w przedszkolu.

Po wypełnieniu wniosek wraz załącznikami należy złożyć u dyrektora lub intendenta w godz. 9.00-15.00

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew,  niż liczba wolnych  miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w ustawie Prawo Oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                     

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                        

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  publiczne przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)  Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2 ) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas


,,Zaśpiewajmy Jezuskowi”

Rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi” Do 18.01.2022 r. przesłano za pomocą aplikacji Messenger 14 nagrań uczestników konkursu, wychowanków Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie. 31.01.2022 r. Komisja , po zapoznaniu się z kryteriami oceny zawartymi w regulaminie konkursu przyznała trzy równorzędne I miejsca oraz 4 wyróżnienia następującym osobom:

I miejsce – Aleksander Kalinowski gr.IV

I miejsce – Alicja Prączko gr.II

I miejsce – Lena Furman gr.I

Wyróżnienia : 1.Zuzanna Stelmaszczyk- gr.III 2.Amelia Cichoń- gr.IV 3.Aleksander Misztal- gr.IV 4.August Grabowski- gr.II

Gratulujemy dzieciom wspaniałych wykonań, jesteśmy pod wrażeniem ich talentów. Rodzicom solistów bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie prezentacji konkursowych, wykonane dekoracje i stroje…


Pasowanie na Przedszkolaka 2021

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się w naszym przedszkolu „Pasowanie na przedszkolaka” dzieci z oddz. I i II. Było to pierwsze i bardzo ważne wydarzenie w ich życiu przedszkolnym, które przebiegło pod bacznym okiem nauczycielek p. Anny Grzeszczak, p. Marzeny Dąbrowskiej i p. Agaty Bartnickiej. Podczas uroczystość dzieci prezentowały piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się uczęszczając do naszej placówki od września. Uroczystego pasowania dokonała pani dyrektor Agnieszka Trojanowska przyjmując oficjalnie w poczet przedszkolaków liczne grono wychowanków, które w bieżącym roku szkolnym rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Serdecznie witamy „Żabki” i „Sówki” w naszym przedszkolnym gronie:)


Światowy Dzień Drzewa 2021

10 października obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA. To święto uświadamia wszystkim jak ważną rolę odgrywają drzewa w życiu ludzi i zwierząt i dla naszego klimatu. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały dużo ciekawostek o drzewach .Nabyte wiadomości przedstawiły w pracach plastycznych .Najważniejszym wydarzeniem było sadzenie drzewa i krzewów w naszym ogrodzie przedszkolnym.


Dzień Chłopka 30.09.2021

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!


Dzień 30 września był dniem pełnym wrażeń, radości i doskonałej zabawy dla wszystkich grup przedszkolnych, a w szczególności dla chłopców, którzy obchodzili dwoje święto – Dzień Chłopaka.
Z tej okazji dziewczynki wręczyły chłopcom upominki, które zostały ufundowane przez rodziców. Chłopcom złożono serdeczne życzenia oraz odśpiewano uroczyste „Sto lat!”. W tym dniu były zabawy przy muzyce, tańce i pląsy.

Wszystkim chłopcom małym i dużym życzymy wiele uśmiechów, a mało złości, jak najmniej smutków, dużo radości!


Dzień Kropki w przedszkolu 15.09.2021

15 września przedszkolaki obchodziły Dzień Kropki. Jedna kropka, która ma wielkie znaczenie… Jest to święto, które ma na celu pobudzenie wyobraźni, kreatywności, pokonywania ograniczeń oraz umacniania we własne siły.

W naszym przedszkolu królowała dziś kropka. Rysowaliśmy kropki , tworzyliśmy z kropki piękne obrazki, kodowaliśmy z kropką, szukaliśmy kropek w przedszkolu. Rozwijaliśmy kreatywność, a przede wszystkim doskonale się bawiliśmy!


Dzień Przedszkolaka 2021

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

W dniu 20 września odbyły się grupowe uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka! W każdej sali przedszkolnej już od samego rana było bardzo wesoło i przyjemnie. Przedszkolaki wraz z życzeniami od swoich nauczycielek otrzymały drobne upominki, a czas wypełniony został licznymi zabawami przy muzyce, konkursami lub zawodami sportowymi. Wszystko to dostarczyło dzieciom wiele radości i satysfakcji.