Praca zdalna dzieci, rodziców, nauczycieli

W obliczu nowej rzeczywistości, związanej z epidemią od 25 marca prowadzone było  nauczanie zdalne, zgodnie z Rozporządzeniem MEN zobowiązani byliśmy do realizacji podstawy programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. W związku z tym, zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznaczało, że dzieci przestały kontynuować proces wychowania i kształcenia. Szybko ustaliliśmy sposób i zakres komunikacji: strona internetowa, komunikatory, kontakt telefoniczny, pozwoliło nam to na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Specyfika sytuacji sprawiła, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu.

Czas, w którym dziecko nie chodziło do przedszkola, można było wykorzystać w warunkach domowych na większe usamodzielnienie dziecka pod okiem i we wsparciu rodzica. Był to dogodny moment na wdrażanie zasad higieny i bezpieczeństwa. Pobyt w domu dał możliwość częstych rozmów z dziećmi na różne tematy, a tym samym wzbogacił ich słownictwo. Dołożyłyśmy wielu starań, aby edukacja zdalna nie była czasem straconym. Zależało i zależy nam na poczuciu, że nie zostawiłyśmy Rodziców i cudownych naszych przedszkolaków samych. Organizowałyśmy nauczanie tak, aby stymulować wszechstronny rozwój dzieci, ich kreatywność w wielu dziedzinach: ruchowej, plastycznej, poznawczej, muzycznej, emocjonalnej. Mamy nadzieję, że przygotowywane przez nauczycielki propozycje ułatwiły i uatrakcyjniły czas spędzony w domu. Zachęcałyśmy do podejmowania proponowanych aktywności, poprzez: krótkie filmiki, linki do piosenek, spektakle online, wirtualne zwiedzanie, propozycje prac plastycznych, zabaw muzycznych i ruchowych zamieszczanych na stronie Facebook- Messenger, czy pocztę e- mail utworzonych w poszczególnych grupach. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z rodzicami, działań przedszkolaków, widziałyśmy codzienne zaangażowanie, nadsyłane zdjęcia, filmiki z pracy dzieci, udziału w konkursach, programach. Dziękujemy. Dzieci uczą się świata poprzez zabawę zarówno w przedszkolu jak i poza nim. Obecny czas był czasem próby, który być może zaprocentuje w przyszłości bliższym kontaktem dziecka z rodzicami, ale również rodzica z nauczycielem. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i radości z bycia razem.


Projekt edukacyjny – „Pieniądze” zrealizowany w oddz. V

pieniadzeDla dzieci z grupy V nauczycielki, p. Anna Nazaruk i p. Renata Woźniak opracowały i zrealizowały projekt „Pieniądze”. Monety i banknoty to wielki wynalazek ludzkości. Nauczanie o oszczędności, liczenie, dodawanie i odejmowanie na konkretach-monetach może być frajdą. Naszym głównym zadaniem było wsparcie dziecka w edukacji matematycznej: ekonomicznej i przedsiębiorczości. Dziecko może nie zdawać sobie sprawy, że posiadanie stabilnej sytuacji finansowej jest efektem ciężkiej pracy. Nasz projekt miał na celu właśnie, uświadomienie i nauczenie najmłodszych gospodarności, był zgodny z podstawą programową i rozszerzył zagadnienia programowe. W codziennej pracy z dziećmi  pożądane jest stosowanie aktywizujących metod pracy oraz nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, na przykład realizacji zajęć metodą projektu. Metoda ta jest doskonałą okazją do różnicowania poziomów nauczania, umożliwia dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności podejmowanych zadań do indywidualnych możliwości dzieci. Projekty integrują wiedzę i umiejętności dzieci z różnych dziedzin. Uczą też współpracy i samodzielności oraz umożliwiają rozwijanie motoryki małej i dużej. Udział w projekcie angażuje jednocześnie emocje i umysł dziecka w nieporównywalnie większym stopniu, niż którakolwiek z innych metod pracy. Realizacja celów projektu odbywała się poprzez zajęcia językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. W sali zorganizowane były kąciki tematyczne: „Poczta Polska”, ‚Sklep”. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z ludźmi ciekawych zawodów: listonosz, sprzedawca-handlowiec, kasjer, gościły w sali księgową p. Annę Makówkę, pracę bankowca poznały poprzez nauczanie zdalne w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Przydatność poczty poznały podczas wycieczki na Pocztę, pracę sprzedawcy podczas wycieczki do sklepów wielobranżowych. Odkrywały tajemnicę pieniądza poprzez prezentacje multimedialne, gry interaktywne, ćwiczenia w liczeniu tj. zabawy z monetami, rozwijały pamięć i spostrzegawczość w zabawach z banknotami. Dzieci techniką origami wykonały portfele, a pani Dyrektor zakupiła do „kącika sklepowego” zestawy banknotów i monet do zabawy. Przedszkolaki samodzielnie zrobiły skarbonki poznając zasady oszczędzania, zapewniając o oszczędzaniu na wymarzoną zabawkę, wakacje, sprzęty. Poprzez zabawy ruchowe i gry zręcznościowe rozwijały koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, a były to: zabawa „Orzeł czy reszka”- inspirowana zabawą „Kółko-krzyżyk”, „Znajdź monetę”, „Znajdź banknot”, „Kalambury – kim jestem?”, „Berek złotówkowy”, „Taniec monet”. Projekt zakończył „Quiz matematyczny”- zbiór nagranych przez nauczycielki  filmów oraz zdalnych zadań dla przedszkolaków. Przedszkolaki z grupy V chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach pracy. Mamy nadzieję ze zdobyte umiejętności wykorzystają w szkole. Powodzenia.


Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

kubuśNasze przedszkole już po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat. Koordynatorem programu na terenie przedszkola była nauczycielka Małgorzata Klej. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 do realizacji programu przystąpiły cztery grupy wiekowe:

 • II – 4-latki
 • III –3, 4-latki
 • IV –  5 -latki
 • V – 4, 5-latki.

Z uwagi na zaistniałą sytuację treści programu zrealizowane zostały online w ramach kształcenia na odległość. Obejmowały one:

 • scenariusz nr 1 „Dbam o rośliny i zwierzęta nawet te najmniejsze”
 • scenariusz nr 2 „dbam o aktywność fizyczną”
 • scenariusz nr 3 „Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”
 • scenariusz nr 4 „Dbam o zasoby naturalne powietrz, wodę i energię”
 • scenariusz nr 5 „Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego”
 • scenariusz nr 6 „Dbam o naturę – jaki wpływ na naturę ma człowiek?”

Przedszkolaki dzięki wsparciu rodziców, w domu zrealizowały wiele działań zaproponowanych przez organizatorów programu. Wszyscy zarówno nauczycielki, jak i rodzice z dziećmi mogli korzystać bezpośrednio z bogatych w treści materiałów edukacyjnych na stronie www.przyjacielenatury.pl.

Ochrona przyrody, dbanie o naturę, działania proekologiczne to treści, które ściśle wpisują się w podstawę programową wychowania przedszkolnego i były one podejmowane również w ciągu roku szkolnego w przedszkolu. Regularne dokarmianie ptaków zimą, dbanie o „Kąciki przyrody” w sali, zakładanie zielonych hodowli, spotkania z: leśnikami, lekarzem weterynarii, wszystko to przedszkolaki zrealizowały pod bacznym okiem nauczycielek. Dzieci prowadziły również regularne zgodne z porą roku obserwacje w ogrodzie przedszkolnym.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Dlatego też, w przekazywanych treściach w ramach zdalnego nauczania za pomocą komunikatorów społecznościowych proponowałyśmy naszym podopiecznym, aby realizacja treści programu odbywała się poprzez wszelką aktywność ruchową, w dużej mierze kierowaną przez rodziców. Ruch czyli szeroko rozumiana aktywność fizyczna, jest w sposób naturalny wpisany w codzienne, prawidłowe funkcjonowanie dziecka i tak: jazda na rowerze, spacer w parku, wycieczka do lasu, wycieczka na łąkę, obserwacja drobnych owadów, to różnorakie działania, które dzieciaki podjęły.
Szeroka gama dostępu do materiałów edukacyjnych on-line pozwoliła na ćwiczenia fizyczne z „Kubusiem” bohaterem programu; ciekawe karty pracy do pobrania i kolorowania, audiobooki, filmiki edukacyjne pozwoliły także na realizację treści, a dzieci dzięki temu wdrożone zostały do tego:

 • jak troszczyć się o środowisko naturalne, jak dbać o rośliny
 • jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet te najmniejsze
 • poznały podstawowe zasady ekologii, segregacji śmieci, recyklingu
 • uwrażliwione zostały na oszczędzanie wody i energii
 • dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa
 • poznały korzyści płynące dla ich zdrowia z ruchu

Ponadto zachęcałyśmy rodziców do odwiedzania wyżej wymienionej strony programu, aby korzystali z gier i zabaw rozwijających logiczne myślenie, spostrzegawczość, wyobraźnię, refleks, pamięć i utrwalające elementarne zasady podstawy ekologii.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele, rodzice i dzieci zyskały dostęp do merytorycznych materiałów, które pomogły im w proekologicznej edukacji. Nasze przedszkole za udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymało prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Udział w XII edycji programu uatrakcyjnił przekazywane dzieciom treści i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to wzrostem ich wrażliwości na otaczającą przyrodę, postawę proekologiczną i świadome korzystanie z naturalnych dóbr Ziemi.


WYNIKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „Wakacje moich marzeń”

W dniach od 25.05.2020 do 15.06.2020 r. odbył się międzyprzedszkolny konkurs plastyczno – konstrukcyjny pt. ,,Wakacje moich marzeń’’, zorganizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 1 ,,Pod Krasnalem’’ w Parczewie. Koordynatorami tego przedsięwzięcia były nauczycielki: pani Anna Nazaruk, pani Renata Woźniak i pani Agnieszka Drozd. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem były wymarzone wakacje w dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną z możliwością wykorzystania niekonwencjonalnego materiału będącego „w zasięgu ręki’’.

Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci  do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności oraz rozbudzanie kreatywności i wyobraźni. W konkursie wzięło udział 17 dzieci; 16 z Publicznego Przedszkola „Pod Krasnalem’’ oraz 1 dziecko z Publicznego Przedszkola im. Janusza Korczaka w Parczewie.

Prace wykonane zostały rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, wszystkie prace odznaczały się szczególną pomysłowością oraz  inwencją. Komisja konkursowa w składzie pani Marzanna Panasiuk,  pani Lilla Budzyńska  oraz pani Anna Furtak zdecydowały  przyznać wszystkim uczestnikom konkursu I miejsce i nagrodzić jednakowo wszystkie nadesłane prace. Laureaci konkursu otrzymali upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Oto wszystkie nadesłane prace!

Michał Korpysz

Michał Korpysz

Maja Kunach

Maja Salwowska

Maja Kijewska

Maja Kijewska

Karolina Cieniuch

dav

Jakub Bonik

Jakub Bonik

Jakub Włoszek

Jakub Włoszek

Jan Puchacz

Jan Puchacz

Filip Siwek

Filip Siwek

Hanna Baryła

Hania Baryła

Ignacy Czerkawski

Ignacy Czerkawski

Alicja Cyranek

Alicja Cyranek

Alicja Sternik

mde

Alicja Wójcik

Alicja Wójcik

Dawid Wróblewski

Dawid Wróblewski

Aleksander Ostrowski

Aleksander Ostrowski

Agata Chwedyna

Agata Chwedyna

Adela Grabowska PP Nr 2

Adela Grabowska


Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno – Informacyjnego „DZIECIAKI MLECZAKI”

LOGO DZIECIAKI MLECZAKIW naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Informacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Dzieciaki Mleczaki” organizowanego przez Polską Izbę Mleka przystąpiło 5 grup wiekowych: oddz. I – 3-latki, oddz. II – 4-latki, oddz. III –3, 4-latki, oddz. IV  –  5 -latki, oddz. V – 4, 5-latki. Koordynatorem programu na terenie przedszkola jest pani Edyta Lipińska. Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci oraz szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców, edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę, aktywność fizyczną  i intelektualną, a także wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych. Program „Dzieciaki Mleczaki” objęty jest patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie nauczycielki z poszczególnych grup wiekowych zorganizowały w maju Światowy Dzień Mleka drogą on-line ze względu na kształcenie na odległość. Dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej nt. „Skąd się biorą dziury w serze?”, której głównym celem było zapoznanie z wartościową rolą mleka i produktów mlecznych m. in. serów w codziennej diecie oraz pracą w mleczarni. Dzieci aktywnie poszukiwały odpowiedzi na różne serowe pytania: „Skąd się bierze mleko?”, „Jakie zwierzęta dają mleko?”, „W jaki sposób mleko dostarcza się do mleczarni?”, „Jak powstaje żółty ser?”, „Skąd się biorą dziury w serze?”, „Czy sery kąpią się w basenach?”, „Dlaczego tak ważne jest spożywanie produktów mlecznych?”, „Na czym polega praca w mleczarni?”. Nauczycielki w bardzo ciekawy sposób zachęcały dzieci do spożywania mleka i jego przetworów na przykład proponując przygotowanie wspólnie z rodzicami „Mlecznego, zdrowego śniadania” z produktów mlecznych, koktajlu mlecznego z ulubionymi owocami czy twarożku na podwieczorek lub „bajkowych” zdrowych kanapek na kolację, których składnikami były również produkty mleczne.

Dodatkowo chętne dzieci korzystały ze strony dzieciakimleczaki.pl, na której  znajdują się zabawy i gry, zagadki, wiersze o mleku, ciekawostki o produktach mlecznych, ciekawe karty pracy, propozycje i przepisy na mleczne desery, kanapki itp. We wszystkich grupach dzieci mogły wziąć udział w „Mlecznym quizie”, sprawdzając swoje wiadomości o produktach mlecznych. Dzieci wspierane przez rodziców aktywnie wzięły udział w proponowanych aktywnościach przysyłając nauczycielkom wspaniałe zdjęcia z realizacji programu „Dzieciaki Mleczaki”. Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia zdalne. Od początku roku szkolnego przedszkolaki otrzymywały do śniadania kubeczek mleka i zachęcane przez nauczycielki chętnie go wypijały. W jadłospisie dla dzieci królowało wiele pysznych dań i deserów z produktów mlecznych. Za coroczne aktywne uczestnictwo w programie „Dzieciaki Mleczaki” nasze przedszkole może pochwalić się specjalnym Certyfikatem otrzymanym od Polskiej Izby Mleka.