Konkurs plastyczny „Jak mogę pomóc pszczołom”

Nowy obrazLubelskie Kuratorium Oświaty zaprosiło szkoły i przedszkola do konkursu „Jak mogę pomóc pszczołom”, w którym i nasze przedszkole „Pod Krasnalem” wzięło udział. Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. W ramach konkursu trzeba było samodzielnie narysować lub namalować odpowiedź na konkursowe pytanie „Jak mogę pomóc pszczołom?”. Praca miała być wykonana w wymiarze przestrzennym lub płaskim dowolną techniką. Czas nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, dlatego dla młodych mieszkańców naszego regionu Lubelskie Kuratorium Oświaty opracowało specjalne „domowe” zadanie, celem którego jest:

  • upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół,
  • ukierunkowanie uwagi na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska,

w tym na utrzymanie bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu oraz podniesienia i utrzymania walorów estetycznych,

  • pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

Do zwycięzców trafią atrakcyjne nagrody. Akcję w naszym przedszkolu podjęła pani Anna Nazaruk, udział wzięło dwoje dzieci z grupy V Michał K. i Jakub B.

Obraz 270 Obraz 242

 

 

 

 

 

 

Oto prace dzieci: Jakuba i Michała, które wzięły udział w konkursie! Dziękujemy dzieciom i rodzicom, czekamy na rozstrzygnięcie. Powodzenia!


Spotkanie z leśnikami

ptaki_w_budceDnia 10.03.2020 r. nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście p. Jowita Czaja i p. Jakub Kijewski – leśnicy z Nadleśnictwa Parczew. Celem spotkania było rozpoznawanie i nazywanie niektórych przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu. Dzieci dowiedziały się też, dlaczego nie należy płoszyć zwierząt spotkanych w lesie i na polu. Leśnicy opowiedzieli także, co robią zwierzęta wiosną. Przynieśli ze sobą dużo książek związanych ze zwierzętami, a także eksponaty znalezione w lesie – poroża. Przedszkolaki dowiedziały się jak należy prawidłowo zachować się podczas kontaktu ze zwierzętami leśnymi, a także że człowiek przebywający w lesie jest gościem i musi szanować zwyczaje gospodarzy – zwierząt i ptaków. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach w grupie II i IV. Koordynatorem spotkania była p. Małgorzata Mikitiuk.

Mali przyrodnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoim spostrzeżeniami na temat życia zwierząt leśnych. Informacje dotyczące lasu oraz jego ochrony, na pewno pozostaną w pamięci wszystkich przedszkolaków. Spotkanie to było niewątpliwie doskonałą okazją do kształtowania proekologicznych postaw u dzieci. Leśnicy zachęcali do odwiedzenia ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Parczew tj. – „Bobrówka” i „Jezioro Obradowskie”. Na koniec przedszkolaki otrzymały kolorowanki z rodzinami zwierząt. Ogromnymi brawami i uśmiechem podziękowały za tak ciekawe spotkanie.


Spotkanie z lekarzem weterynarii

Zwierzęta domowe, hodowane na wsi, leśne czy egzotyczne, wszystkie są znane i bliskie dzieciom. Przedszkolaki bardzo chętnie poznają świat zwierząt, nazywają je i wiedzą, gdzie one żyją. Aby dowiedzieć się jeszcze więcej, na zaproszenie pani Małgorzaty Klej w dniu 6 marca 2020 r. w naszym przedszkolu gościła pani Estera Podgórska – Szpyt lekarz weterynarii. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem weterynarza oraz zwrócenie uwagi jak, dbać i pielęgnować zwierzęta. Pani doktor w sposób przystępny dla najmłodszych zaprezentowała niezbędny sprzęt i akcesoria do opieki nad zwierzętami oraz do leczenia ich. Zwróciła uwagę na branie odpowiedzialności za los i zdrowie powierzonych im zwierząt.
Dziękujemy serdecznie pani Esterze mamie Darii i Martynki, które uczęszczają do naszego przedszkola, za poświęcony czas na praktyczną lekcję opieki nad zwierzętami.


Z wizytą w aptece

Dnia 04.03.2020 r. przedszkolaki z oddz. II pod kierunkiem pań Małgorzaty Mikitiuk, Joanny Bartnickiej-Czerkawskieji Agnieszki Drozd wybrały się na pieszą wycieczkę do apteki, „Nasze apteki” przy ul. Warszawskiej. Jej celem  było bliższe poznanie wyglądu i wyposażenia apteki oraz zapoznanie z zawodem farmaceuty. Pani farmaceutka wytłumaczyła, co to jest recepta, jak ją można realizować i kto może kupować leki. Przedszkolaki dowiedziały się również, że zostanie farmaceutą to długa i ciężka droga, a praca w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna.

Dzieci zobaczyły różne rodzaje leków: maści, krople, syropy, tabletki, kolorowe plastry,  które pomagają im w walce z chorobą. Wśród nich znalazły swoje ulubione witaminki i te lekarstwa, które kiedyś zażywały.  Dzieci  zobaczyły, w jaki sposób są poukładane leki. Okazało się, że bez znajomości alfabetu znalezienie niektórych byłoby bardzo trudne.

 Pani farmaceutkapodczas miłej pogadanki   przypomniała wszystkim dzieciom, że pod żadnym pozorem nie mogą bawić się lekarstwami oraz , że lekarstwa możemy brać tylko pod czujnym okiem osoby dorosłej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wypowiedzi, uzyskując pełne informacje na nurtujące ich pytania.

Na koniec wizyty dzieci otrzymały małe upominki, same również wręczyły pani dyplom -podziękowania. Wszystko było dla nich nowe, ciekawe dlatego z zainteresowaniem obserwowały i słuchały wzbogacając wiedzę na temat pracy farmaceuty. Serdecznie dziękujemy za poświęconą uwagę, czas  i ciekawe przedstawienie tematu!


„Zimowe wierszowanie” – przegląd recytatorski

14W dniu 27.02.2020 w naszym przedszkolu odbył się Przegląd Recytatorski pt „Zimowe Wierszowanie”. Nauczycielki p. Joanna Bartnicka – Czerkawska i p. Joanna Tracz – Siwek zaprosiły dzieci wraz z rodzicami do napisania własnego wiersza o tematyce zimowej. Zadaniem dzieci była recytacja przygotowanego wiersza. Celem przeglądu była popularyzacja wierszy wśród dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, a także prezentacja zdolności artystycznych najmłodszych. Łącznie w zimowym przeglądzie wzięło udział 12 dzieci.

W okolicznościowej scenerii i miłej atmosferze przedszkolaki recytowały wiersze o tematyce zimowej. Wszystkie dzieci które przystąpiły do przeglądu, zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Nie zabrakło gromkich barw od wszystkich zgromadzonych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy dalszych owocnych występów. Dziękujemy dzieciom, a także ich rodzicom za trud, zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w napisanie tak pięknych, poetyckich wierszy.