Ramowy rozkład dnia

ORGANIZACJĘ PRACY PRZEDSZKOLA OKREŚLA

rozkład

1.      W godzinach  6.30 – 8.00:

a)       schodzenie się dzieci

b)      zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

c)       prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym

d)      zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie

e)       ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem

f)        przygotowanie do śniadania

2.      W godzinach  8.00 – 12.00

a)      śniadanie

b)      zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań

c)      prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym

d)      zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej

e)      zabawy ruchowe z prawidłami

f)        spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym

g)      zabawy w ogrodzie przedszkolnym

h)      zajęcia dodatkowe

i)        przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

3.     W godzinach  12.00– 14.00:

a)      obiad

b)      profilaktyka stomatologiczna

c)      zajęcia programowe o charakterze poszerzającym

d)      opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr

e)      zabawy uspokajające i relaksujące

f)        spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań

g)      zajęcia dodatkowe

h)      przygotowanie do podwieczorku

W oddziale I, II i III po obiedzie dzieci leżakują.

4.      W godzinach  14.00 – 16.30

a)      podwieczorek

b)      prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym

c)      gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne

d)      zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci

słonko