Informacje dla rodziców

linia ruszająca

Zajęcia otwarte w II półroczu roku szkolnego 2016/17

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się naturalną potrzebą ruchu, ich sposób poznawania świata odbywa się przede wszystkim poprzez wszelaką aktywność ruchową, w dużej mierze kierowaną przez nas, osoby dorosłe. Dlatego temat ten był w roku 2016/17 koncepcją na rozwój dzieci naszego przedszkola. Organizując zajęcia otwarte w II półroczu chcieliśmy poprzez aktywność ruchową stymulować prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka.

Korzyści, jakie daje nam ruch jest bardzo wiele:

 1. Rozwija fizycznie młody organizm – poprzez wzrost mięśni, lepsze krążenie krwi, wzmożoną akcję serca czy pracę płuc.
 2. Hartuje organizm, zwiększa jego sprawność i wydolność.
 3. Poprawia koordynację, precyzję i szybkość działań.
 4. Podnosi samoakceptację dziecka, rozwija samodzielność.
 5. Jest źródłem radości, relaksuje i redukuje stres.
 6. Kształtuje pamięć i umiejętność koncentracji.
 7. Uczy współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, pokonywania trudności, przeżywania sukcesu czy porażki oraz wytrwałości.
 8. Pobudza apetyt i poprawia jakość snu.

     CIESZYMY SIĘ Z TAK LICZNEGO UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH OTWARTYCH I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE !

Zajęcia w oddz. III przeprowadzone przez  panią  Renatę Iwaszko
Zajęcia w oddz. II przeprowadzone przez panią Małgorzatę Mikitiuk
Zajęcia w oddz. V przeprowadzone przez panią Ewelinę Wawryszuk

linia ruszająca

 

Zajęcia otwarte w I półroczu roku szkolnego 2016/17

Były to zajęcia przeprowadzone z udziałem rodziców zgodne z Roczną Koncepcją Pracy Przedszkola na bieżący rok szkolny „Sport to zdrowie”. Celem zajęć było promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i rodziców; zachęcanie do organizowania aktywnego wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia gimnastyczne prowadzone były z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, tj. elementy metody Weroniki Sherborne, Batii Strauss, ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, ćwiczenia przeciwdziałające płaskostopiu oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące prawidłową postawę ciała i wyrabiające tężyznę fizyczną u dzieci. Ważnym elementem prowadzonych zajęć były zabawy integracyjne w parach wraz z rodzicem i ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, które pozwoliły na nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu rodzic – dziecko.

Zajęcia w oddz. II przeprowadzone przez panią Małgorzatę Klej

Zajęcia w oddz. III przeprowadzone przez panią Edytę Lipińską
Zajęcia w oddz. IV przeprowadzone przez panią Renatę Woźniak
Zajęcia w oddz. V przeprowadzone przez panią Justynę Harmacińską

WAŻNE!serce-4

RADA RODZICÓW PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W PARCZEWIE PROSI O DOBROWOLNE WPŁATY SPONSORÓW O WIELKICH SERCACH O WSPARCIE FINANSOWE NASZYCH DZIECI.

NR KONTA RADY RODZICÓW

27804200060014947720000010

  rodzina

SKŁAD RADY RODZICÓW NASZEGO

PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący:

KATARZYNA KORNILUK

Z-ca przewodniczącego:

NATALIA CHACEWICZ

Sekretarz:

MARTA HAJDUK – BARYŁA

Skarbnik:

MARTA PAŚNIK

KOMISJA REWIZYJNA:

JOLANTA HAPONIUK 

MARCIN WRÓBLEWSKI

GRZEGORZ WRÓBLEWSKI

ZAJĘCIA DODATKOWE (NIEODPŁATNE)

W PRZEDSZKOLU

 • ZAJĘCIA Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ
 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 • ZAJĘCIA TANECZNE
 • ZAJĘCIA PRZY AKOMPANIAMENCIE MUZYCZNYM
 • NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • RELIGIA