ZWYCIĘSTWO W „KONKURSIE WIELKANOCNYM” DZIECIAKI MLECZAKI

27 maja 2018 |

W ramach Programu Dzieciaki Mleczaki realizowanego przez nasze przedszkole w roku szk. 2017/2018, którego głównym celem jest edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę, dzieci  z oddz. IV i V wzięły udział w Ogólnopolskim „Konkursie Wielkanocnym” dla przedszkoli   i klas 0-1 organizowanym przez Polską Izbę Mleka. Konkurs polegał na stworzeniu przez dziecko pracy wykonanej dowolną techniką plastyczną, w której mleko lub produkty mleczne odgrywają główną rolę w połączeniu z tematem konkursu. Zwyciężczynią konkursu  z naszego przedszkola została Maja Klej z oddz. V, która wykonała bardzo oryginalny i ciekawy stroik wielkanocny pod kierunkiem p. Edyty Lipińskiej i zajęła II miejsce w konkursie. 22.05.2018r. Maja odebrała dyplom, wspaniałe nagrody rzeczowe i gratulacje    z rąk p. dyr. Marzanny Panasiuk i p. Edyty Lipińskiej. Serdecznie gratulujemy!