TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM

23 maja 2018 |

Zawsze mamy obowiązek aby rozbudzać wrażliwość serc, zwłaszcza młodych ludzi, bo od tego zależy przyszłość i sposób funkcjonowania całego społeczeństwa, dlatego już po raz drugi nasze przedszkole przystąpiło do szlachetnej akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”, aby wspomóc terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Koordynatorem akcji w naszej placówce jest p. Edyta Lipińska, liderem organizacyjnym i ideowym jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu. Akcja uwrażliwia dzieci, młodzież i dorosłych na nieodłączną sferę ludzkiego życia, jaką jest właśnie cierpienie i śmierć. Akcja na terenie przedszkola trwała od 06.03.2018r. – 27.04.2018r. W tym czasie odbyła się zbiórka pieniędzy do puszki, a dzięki dobrym sercom uzbieraliśmy wspólnie 260 zł. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Wsparcie finansowe w tym roku zostanie przeznaczone m.in. na:

  • zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych
  • zakup materiałów medycznych
  • zakup sprzętu medycznego
  • naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego
  • żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za przyłączenie się do akcji.