WIZYTA PRZEDSZKOLAKŁÓW W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM W TULNIKACH

29 stycznia 2018 |

O tym, że należy szanować ludzi, przedszkolaki wiedzą już od dawna. Tu nie wystarczą jednak same słowa. Najszybciej uczymy się bowiem przez działanie i osobiste doświadczenia. Dlatego dzieci z grupy V w dniu 19.01. 2018r. pod opieką p. E. Lipińskiej i R. Iwaszko udały się z życzliwym występem do podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego TULMED w Tulnikach. Podczas wizyty dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne, co wywołało dużo radości wśród licznie zgromadzonej widowni. Wręczyły też osobom starszym kolorowe laurki i życząc dużo zdrowia złożyły najserdeczniejsze życzenia. Na wielu twarzach pojawiły się uśmiechy zadowolenia i radości. Za wspaniały występ dzieci otrzymały cukierki oraz serdeczne podziękowania od podopiecznych i pracowników. Ten wyjazd był znakomitą okazją do przypomnienia zasad dobrego wychowania oraz okazywania szacunku wobec osób starszych, nie tylko tych najbliższych, ale też z dalszego otoczenia.