Akcja charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

17 grudnia 2017 |

pomozWażnym sposobem uczenia dzieci otwartości serca na potrzeby innych jest włączanie ich do udziału w akcjach charytatywnych, które rok rocznie prowadzone są w naszym przedszkolu. Jedną z nich jest akcja charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, która już na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń w naszym przedszkolu, koordynatorem jej jest pani Małgorzata Klej. Celem podejmowanego zadania jest zbiórka darów dla dzieci w najbliższym otoczeniu z rodzin ubogich i wielodzietnych. Są to tylko i wyłącznie rzeczy tj. słodycze, żywność długoterminowa odzież, zabawki, książki. W tym roku akcja na terenie naszego przedszkola została przeprowadzona w dniach 20.11. – 1.12.2017 r. Cieszyła się wśród rodziców i dzieci dużym zainteresowaniem, świadczyła o tym ilość zebranych darów: były to głównie produkty spożywcze tj. makarony, mąka, cukier, płatki, różnego rodzaju słodycze itp. również trochę zabawek, puzzle, książeczki czy kilka płyt z bajkami. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane na rzecz Caritas w Parczewie. Podejmowanie tego typu działań uwrażliwia dzieci już od najmłodszych lat na potrzeby i krzywdę innych, uczy dzielenia się tym co mamy. Ta potrzeba budzi się w nas często właśnie w okresie przedświątecznym, gdy czujemy w sobie wewnętrzną chęć pomocy innym. To piękny zwyczaj, jak uczyć nasze dzieci, aby wyrosły na mądrych wrażliwych  i odpowiedzialnych ludzi.