„Dzień sportu”

11 października 2016 |

Koncepcja pracy naszego przedszkola na bieżący rok szkolny ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, jak również wzmacnianie tężyzny fizycznej.

Dlatego też bardzo ważny był „Dzień sportu”, który obchodziliśmy w naszym przedszkolu w dn. 3 października 2016 r. Aura pogodowa niestety nie pozwoliła nam na spędzenie tego dnia na świeżym powietrzu, dlatego też w każdej z grup w ramach zajęć przeprowadzone zostały zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Miały one na celu rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci. Były to ćwiczenia ogólnorozwojowe, zapobiegające płaskostopiu, dbające o prawidłową postawę ciała jak również ćwiczyły sprawność ogólną, szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo – ruchową, a także uczyły zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasady fair – play oraz radzenia sobie z porażkami. Wszystkie przedszkolaki na miarę swoich możliwości wykorzystały do ćwiczeń przybory gimnastyczne tj. piłki, szarfy, obręcze, woreczki, kamienie sensoryczne itp. W formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy wyrabiane były takie pozytywne cechy charakteru jak: zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość, zdyscyplinowanie.

no images were found