Podsumowanie Rocznej Koncepcji Pracy Przedszkola „Mały matematyk”

28 czerwca 2016 |

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy Koncepcję pracy „Mały matematyk”, która miała na celu m.in. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez rozwijanie umiejętności matematycznych. W trakcie całego roku szkolnego na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych nauczycielki wykorzystywały elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, w każdej sali zostały zorganizowane kąciki matematyczne z ciekawymi pomocami dydaktycznymi, organizowane były cykliczne zajęcia do poszczególnych pór roku „Matematyka w kolorach”, a także zabawy ruchowe dla dzieci w połączeniu z pojęciami z zakresu edukacji matematycznej. Ponadto     w każdym oddziale odbyły się warsztaty z udziałem rodziców i dzieci „Matematyka na wesoło”. Podsumowaniem Koncepcji pracy był Quiz matematyczny „Łamigłówki mądrej główki” z udziałem dwóch najstarszych grup z naszego przedszkola oraz trzech młodszych, który odbył się dnia 24.06.2016 i został przygotowany przez nauczycielki: M. Klej i E. Lipińską. Dzieci z młodszych grup wiekowych podczas zabaw wykazały się umiejętnościami: prawidłowego wskazywania części ciała, rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych i kolorów, określania położenia przedmiotów w przestrzeni oraz względem siebie i innej osoby, określania ciężkości przedmiotów. Dzieci z dwóch najstarszych grup sprawdzały swoje umiejętności matematyczne podczas Quizu poprzez: dopasowywanie wielkości słoika do wielkości misia, układanie obrazka z figur geometrycznych według wzoru, rysowanie z pamięci, budowanie wieży z dużych klocków. Po podliczeniu punktów przez Jury w składzie: dyr. M. Panasiuk, R. Iwaszko, przyznano I miejsce grupie IV „Elfy”, a II miejsce grupie V „Smerfy”. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem i radością wzięły udział w zabawach, a w nagrodę otrzymały nagrody niespodzianki.

no images were found