Wycieczka do Straży Pożarnej w Parczewie

13 czerwca 2016 |

Bardzo ważne jest opanowanie przez dzieci niezbędnych  umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej. Taka wiedza i umiejętności powinny być nabywane przez dzieci już w wieku przedszkolnym.

W tym celu dzieci z grupy III, IV i V 10 czerwca wybrały się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Korzystając z zaproszenia taty Szymona H. – pana Adama H. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie specyfiki ich pracy oraz obejrzenie sprzętu, jakim dysponuje straż na co dzień swojej w pracy. Po przybyciu przedszkolaków na miejsce z serdecznym uśmiechem i życzliwością przywitali nas pracownicy straży, którzy chętnie opowiadali dzieciom o swojej pracy, bardzo niebezpiecznej i odpowiedzialnej. Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. W formie pokazu i pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.

Spotkanie to również uświadomiło dzieciom jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa  jest praca strażaka. Wycieczka wszystkim się bardzo podobała, a z ust niejednego chłopca padły słowa; „Jak dorosnę zostanę strażakiem!”