Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

22 czerwca 2020 |

kubuśNasze przedszkole już po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat. Koordynatorem programu na terenie przedszkola była nauczycielka Małgorzata Klej. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 do realizacji programu przystąpiły cztery grupy wiekowe:

 • II – 4-latki
 • III –3, 4-latki
 • IV –  5 -latki
 • V – 4, 5-latki.

Z uwagi na zaistniałą sytuację treści programu zrealizowane zostały online w ramach kształcenia na odległość. Obejmowały one:

 • scenariusz nr 1 „Dbam o rośliny i zwierzęta nawet te najmniejsze”
 • scenariusz nr 2 „dbam o aktywność fizyczną”
 • scenariusz nr 3 „Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”
 • scenariusz nr 4 „Dbam o zasoby naturalne powietrz, wodę i energię”
 • scenariusz nr 5 „Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego”
 • scenariusz nr 6 „Dbam o naturę – jaki wpływ na naturę ma człowiek?”

Przedszkolaki dzięki wsparciu rodziców, w domu zrealizowały wiele działań zaproponowanych przez organizatorów programu. Wszyscy zarówno nauczycielki, jak i rodzice z dziećmi mogli korzystać bezpośrednio z bogatych w treści materiałów edukacyjnych na stronie www.przyjacielenatury.pl.

Ochrona przyrody, dbanie o naturę, działania proekologiczne to treści, które ściśle wpisują się w podstawę programową wychowania przedszkolnego i były one podejmowane również w ciągu roku szkolnego w przedszkolu. Regularne dokarmianie ptaków zimą, dbanie o „Kąciki przyrody” w sali, zakładanie zielonych hodowli, spotkania z: leśnikami, lekarzem weterynarii, wszystko to przedszkolaki zrealizowały pod bacznym okiem nauczycielek. Dzieci prowadziły również regularne zgodne z porą roku obserwacje w ogrodzie przedszkolnym.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Dlatego też, w przekazywanych treściach w ramach zdalnego nauczania za pomocą komunikatorów społecznościowych proponowałyśmy naszym podopiecznym, aby realizacja treści programu odbywała się poprzez wszelką aktywność ruchową, w dużej mierze kierowaną przez rodziców. Ruch czyli szeroko rozumiana aktywność fizyczna, jest w sposób naturalny wpisany w codzienne, prawidłowe funkcjonowanie dziecka i tak: jazda na rowerze, spacer w parku, wycieczka do lasu, wycieczka na łąkę, obserwacja drobnych owadów, to różnorakie działania, które dzieciaki podjęły.
Szeroka gama dostępu do materiałów edukacyjnych on-line pozwoliła na ćwiczenia fizyczne z „Kubusiem” bohaterem programu; ciekawe karty pracy do pobrania i kolorowania, audiobooki, filmiki edukacyjne pozwoliły także na realizację treści, a dzieci dzięki temu wdrożone zostały do tego:

 • jak troszczyć się o środowisko naturalne, jak dbać o rośliny
 • jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet te najmniejsze
 • poznały podstawowe zasady ekologii, segregacji śmieci, recyklingu
 • uwrażliwione zostały na oszczędzanie wody i energii
 • dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa
 • poznały korzyści płynące dla ich zdrowia z ruchu

Ponadto zachęcałyśmy rodziców do odwiedzania wyżej wymienionej strony programu, aby korzystali z gier i zabaw rozwijających logiczne myślenie, spostrzegawczość, wyobraźnię, refleks, pamięć i utrwalające elementarne zasady podstawy ekologii.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele, rodzice i dzieci zyskały dostęp do merytorycznych materiałów, które pomogły im w proekologicznej edukacji. Nasze przedszkole za udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymało prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Udział w XII edycji programu uatrakcyjnił przekazywane dzieciom treści i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to wzrostem ich wrażliwości na otaczającą przyrodę, postawę proekologiczną i świadome korzystanie z naturalnych dóbr Ziemi.