Spotkanie z Leśnikami

21 stycznia 2019 |

ptaki_w_budce W dniu 15.01.2019r. na zaproszenie nauczycielek p. Renaty Woźniak i p. Małgorzaty Mikitiuk dzieci z grup I, II i IV odwiedzili niecodzienni goście z Nadleśnictwa Parczew: pan Jakub Kijewski i Karol Piasecki. Celem spotkania było: zapoznanie przedszkolaków z pracą leśnika, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się także bardzo wiele o pracy leśnika, jakie to ważne i odpowiedzialne zadanie: leśnik – dba o przyrodę, chroni las, obserwuje zwierzęta i ptaki oraz zagrożenia lasu np. szkodniki, dba o drogi przeciwpożarowe. Goście zainteresowali dzieci swoimi ciekawymi opowieściami wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy. Przedszkolaki przypomniały sobie właściwe zachowania obowiązujące w lesie: zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami. Nauczyły się jak pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Otrzymaliśmy od leśników prezent – butki lęgowe dla ptaków, które zamieścimy na drzewach w naszym ogrodzie przedszkolnym na wiosnę oraz ulubiony pokarm ptaków „kulki ziarnkowo – tłuszczowe” do naszych karmników. Serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie i czekamy na kolejne.