Wycieczka do teatru

15 listopada 2018 |

„Proszę słonia” to spektakl teatralny, który oglądaliśmy 15 listopada w Teatrze H.Ch. Andersena w Lublinie. Starszaki z naszego przedszkola z grupy IV ELFY i V SMERFY obejrzały sztukę Ludwika Jerzego Kerna, która obok Ferdynanda Wspaniałego”, należy do najpopularniejszych utworów dla dzieci, jakie wyszły spod pióra tego krakowskiego autora. „Proszę słonia” to historia chłopca, który nie umiał urosnąć i słonia, który rósł ponad miarę. Chłopiec obok kochanych rodziców wchodzi w relacje z rówieśnikami, które bywają różne: akceptacja , lub odrzucenie. Po perypetiach dostrzega iż inne to nie znaczy gorsze, nabiera pewności siebie, nie ocenia innych według pozornych przewag. Bajka ta pokazuje dzieciom ogromną rolę przyjaźni i solidarnego działania. Twórcy spektaklu stworzyli widowisko o żywym tempie, rozśpiewane i wielobarwne, z przepiękną scenografią i kostiumami. Funkcjonowanie bohaterów w różnych skalach – to chwyt znany, w tym teatrze dający znakomite efekty. Zobaczyliśmy znakomitą sztukę, która bardzo podobała się dzieciom.