Wycieczka do Lasów Parczewskich

22 października 2018 |

Korzystając z przepięknej pogody i uroku „Złotej Polskiej Jesieni” 18 października trzy grupy naszych przedszkolaków wybrały się na wycieczkę do Lasów Parczewskich. Trasa wycieczki grupy IV i V z paniami Renatą Woźniak, Eweliną Wawryszuk , Joanną Bartnicką-Czerkawską i Krystyną Bloch rozpoczęła się odwiedzeniem Izby Pamięci Bohaterów Lasów Parczewskich w Białce, gdzie przywitała nas pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie- Katarzyna Kowalczyk. W budynku byłej szkoły, w której powstało miejsce upamiętniające działania wojenne w lasach parczewskich i ludzi walczących w imię wolności narodu polskiego. Pani dyrektor opowiedziała historię o wzajemnej ludzkiej pomocy, jaką udzieliła ludność okoliczna, ludności Żydowskiej w trudnych czasach okupacji. Przedszkolaki złożyły kwiaty i zapaliły znicz na grobie upamiętniającym tamto wydarzenie oraz na mogiłach partyzanckich, gdzie oglądaliśmy zrekonstruowane ziemianki, okopy – bo lasy parczewskie, mogiły partyzanckie, to był kolejny punkt wycieczki.

Charakterystykę naszego regionu, piękno przyrody poznawaliśmy spacerując z leśnikiem przewodnikiem panem Jakubem Kijewskim tatą Róży K. dziewczynki z gr IV ścieżką edukacyjną „Jezioro Obradowskie”, poznając cechy zawodu leśniczego np. sadzenie lasów, w którym uczestniczyliśmy poprzez wysypywanie ziarenek świerku przygotowanych przez leśniczego.

Wycieczka terenowa 700 metrową drewnianą kładką prowadziła przez najpiękniejsze i najciekawsze fragmenty lasu i torfowiska. Bogaty świat fauny i flory z niezwykle rzadkimi objętymi ochroną gatunkami podziwiały także przedszkolaki z gr III pod okiem pań: Renaty Iwaszko i Joanny Tracz-Siwek, dzieci te uczciły ciszą bohaterów okupacji pod pomnikiem żołnierzy . Tą wycieczkę oprowadził pan leśniczy Piotr Pniak bardzo ciekawie , interesująco opowiadając o lesie i jego mieszkańcach. Początek ścieżki – zadaszenie ze stołami i ławami-to było bardzo przyjemne miejsce na nasz piknik. Temat wycieczki wynikał z rocznego planu pracy placówki na rok bieżący ”Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka” , której celem jest rozwijanie postaw patriotycznych, poznawanie historii i piękna naszej ojczyzny.

Dziękujemy Nadleśnictwu Parczew za ciepłe przyjęcie, ciekawe opowieści przyrodnicze i historyczne o lesie, za znaczki odblaskowe, kredki ekologiczne, a pani dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej kłodzie Katarzynie Kowalczyk za mapy i przewodniki po okolicy. Spędziliśmy uroczy dzień w lesie, pełen interesujących opowieści. Dziękujemy.