Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 |

różeDzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji uroczystość w naszym przedszkolu miała miejsce w dniu 15 października. Dzieci  5 – letnie z oddz. V „Smerfy” pod kierunkiem nauczycielek p. J. Bartnickiej – Czerkawskiej i p. K. Bloch przygotowały program artystyczny dla wszystkich pracowników przedszkola. Pełne humoru wiersze, piosenki i taniec stanowiły wspaniałą niespodziankę, wprawiły wszystkich obecnych w uroczysty nastrój. Przedszkolaki wyraziły swoją wdzięczność, za okazywane każdego dnia serce, troskę, opiekę i trud włożony w ich wychowanie i edukację. Każde słowo wypowiedziane przez „małych artystów” wzbudzało zachwyt i wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Na zakończenie części artystycznej nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi obdarowani zostali pięknymi laurkami, wykonanymi samodzielnie przez dzieci z oddz. IV.

Pani dyrektor Marzanna Panasiuk złożyła serdeczne życzenia i podziękowała wszystkim pracownikom, za trud codziennej pracy. W tym roku szkolnym szczególnie wyróżniona została pani E. Lipińska, otrzymała nagrodę Burmistrza, a ponadto nagrody Dyrektora za wzorową pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymały nauczycielki: p. R. Iwaszko, p. M. Mikitiuk, p. M. Klej oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi naszego przedszkola za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Nie zabrakło życzeń, kwiatów i słodkiego poczęstunku ze strony Rady Rodziców, za co serdecznie Dziękujemy.