Akcja „WyRaźni na drodze”

03 października 2018 |

We wrześniu dzieci z grupy V pod kierunkiem pani Joanny Bartnickiej-Czerkawskiej wzięły udział w akcji „WyRaźni na drodze”, organizowanej przez Fundację Marsz Zebry. Celem akcji były zagadnienia związane z widocznością na drodze. Szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym taka tematyka jest wyjątkowo istotna. Oprócz zagadnień związanych ze sposobem poruszania się w przestrzeni publicznej, dzieci mogły poszerzyć wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, omawiały pozytywne i negatywne postawy oraz zachowania. Przedszkolaki zdobyły również wiedzę na temat prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych tak, by być widocznym na drodze.  Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały książeczki aktywności oraz odblaski.