Archiwum dnia 11 października 2021

Światowy Dzień Drzewa to akcja, która ściśle wpisuje się w działania naszego tegorocznego Planu Pracy Przedszkola „Eko Krasnale – wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu”, którego celem jest rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz stwarzanie okazji do rozbudzania zainteresowania nią. Jedną z odpowiedzi na zagrożenia klimatyczne jest akcja Święto Drzewa, które w bieżącym roku szkolnym w […]