Archiwum miesiąca Maj 2018

IV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Parczewa w SP Nr 1

W dniu 30 maja 2018 r. w SP Nr 1 w Parczewie odbyła się IV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Parczewa. Głównym jej celem było popularyzowanie ruchu sportowego, rozwijanie sprawności fizycznej wśród dzieci oraz propagowanie czynnego wypoczynku.  Nasze przedszkole reprezentowała dziesięcioosobowa drużyna, w której skład weszły dzieci z oddz. IV pod kierunkiem p. Małgorzaty Klej […]


Festyn rodzinny „Uczymy się żyć obok siebie”

W piękny słoneczny dzień 25 maja w ogrodzie przedszkolnym odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty pod hasłem „Uczymy się żyć obok siebie”. Celem imprezy było zaprezentowanie umiejętności artystycznych dzieci, stworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci, uczenie postawy otwartości i akceptacji na różnice jakie istnieją między dziećmi oraz integracja […]


Wizyta w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie

Przedszkolaki z oddz. IV pod opieką p. M. Klej i M. Mikitiuk oraz z oddz. V pod opieką p. E. Lipińskiej i R. Iwaszko wybrały się 21 maja 2018r. z wizytą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie znajdującego się przy ul. Metalurgicznej 5. Jej celem było rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, rozumienie konieczności pomocy zwierzętom bezdomnym, […]


ZWYCIĘSTWO W „KONKURSIE WIELKANOCNYM” DZIECIAKI MLECZAKI

W ramach Programu Dzieciaki Mleczaki realizowanego przez nasze przedszkole w roku szk. 2017/2018, którego głównym celem jest edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę, dzieci  z oddz. IV i V wzięły udział w Ogólnopolskim „Konkursie Wielkanocnym” dla przedszkoli   i klas 0-1 organizowanym przez Polską Izbę Mleka. Konkurs polegał […]


TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM

Zawsze mamy obowiązek aby rozbudzać wrażliwość serc, zwłaszcza młodych ludzi, bo od tego zależy przyszłość i sposób funkcjonowania całego społeczeństwa, dlatego już po raz drugi nasze przedszkole przystąpiło do szlachetnej akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”, aby wspomóc terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Koordynatorem akcji w […]