Archiwum dnia 28 lutego 2018

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N IE Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie informuje, że od dnia 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski zgłoszeń dzieci do przedszkola“ na rok szkolny 2018/2019. OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA: Praca wychowawczo – dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania […]